Zarządca   masy sanacyjnej Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą

Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT Witold Januszewski” Bogusława Januszewska w restrukturyzacji w Szczuczynie

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż poniższych nieruchomości:

 

  1. Prawo  własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 856/14, 856/31, 856/29, o łącznej powierzchni 5013 m2 z obrębu 0005-Szczuczyn,  zabudowanej budynkiem usługowo-restauracyjnym oraz blaszanym budynkiem gospodarczym, położonej w Szczuczynie, pod adre
  2. sem: ul. Łomżyńska 25C, Szczuczyn, gminie Szczuczyn, powiecie grajewskim, województwie podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00023598/0, wraz ruchomościami  zlokalizowanymi  na terenie tej nieruchomości w postaci wyposażenia sali weselnej i wyposażenia hotelu.

Cena wywoławcza 2.006.726,40 zł netto plus podatek VAT w należnej stawce.

Wadium – 200.000 zł.

Regulamin przetargu. Opis nieruchomości. Spis ruchomości- zał.: nr 1 , nr 2.

 

  1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 17/2, 131, 234 o powierzchni 40 629 m2, obręb 012, położonej w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród, w miejscowości Kozłówka, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00039795/6.

Cena wywoławcza  93.835,00 zł netto.

Regulamin przetargu. Opis nieruchomości.

 

  1. Prawo  własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 38/2 o powierzchni 46 546 m2, obręb 012, położonej w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród, w miejscowości Kozłówka, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00032804/4.

Cena wywoławcza   111.735,00 zł netto.

Regulamin przetargu. Opis nieruchomości.

 

  1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 2160, obręb 0015 Wąsosz, o powierzchni 633 m2, położonej przy ul. Sienkiewicza 26, w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gmina Wąsosz, w miejscowości Wąsosz, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00041941/2.

Cena wywoławcza  137.750,00 zł netto.

Regulamin przetargu. Opis nieruchomości.

 

Pisemne oferty zakupu, zgodne z regulaminami  przetargów,  należy składać  do dnia 7 listopada 2023r. do godziny 14.00 w   biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105.

Regulaminy przetargów, operaty szacunkowe, dodatkowe informacje,  w biurze syndyka, www.syndyk-biuro.pl  oraz  tel.  668 167 601. 

  

 

Syndyk  masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej  „Bielmlek”  w Bielsku Podlaskim

oferuje do sprzedaży poniższe prawo majątkowe:

 

1.    Ekspektatywa roszczenia o zwrot udziału (po ustaniu członkostwa  z końcem 2026r.) w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku, ul Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek, KRS 0000188985, o wartości 150.620,79 zł, cena wywoławcza 75.310,40 zł.

 

 

 

Pisemne oferty zakupu należy składać  w  siedzibie upadłej spółdzielni, ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski.

Dodatkowe informacje w siedzibie   upadłej spółdzielni w  Bielsku Podlaskim  przy   ul.  Wojska Podlaskiego 52  oraz  tel. 605 994 571,  668 167 601.

Syndyk  masy upadłości Katarzyny Czembrowskiej

oferuje sprzedaż udziału w nieruchomości

 

 

   Przedmiotem sprzedaży jest udział  4/144 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o łącznej  pow. 0,2870 ha położonej  w obrębie 0008 Folwarki Małe, gm. Zabłudów, składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 230/1, 230/2, 230/3, KW nr BI1B/00223965/9,  stanowiący masę upadłości Katarzyny Czembrowskiej.

 

Cena wywoławcza - 3333,00 zł

 

          Pisemne oferty,  zgodne z regulaminem sprzedaży, należy składać w  biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105,  dodatkowe informacje,  w biurze syndyka  oraz  tel.  668 167 601. 

 

Dane kontaktowe:

Syndyk Józef Gliński
Nr licencji 100

 

E-mail: syndyk100@wp.pl
Strona www: syndyk-biuro.pl

Telefon: 668 167 601

Syndyk Józef Gliński
- strona internetowa

Na tej stronie, poniżej,  znajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych upadłościach, przetargach i ofertach sprzedaży.